Platea

La platea del Foment te un aforament de 448 localitats dividides en dos espais: 336 butaques a platea i 112 cadires a les llotges. Aquesta platea te un sistema de basculació que permet dues posicions funcionals diferents; plana o pendent. En funció dels espectacles podem utilitzar-la per fer-hi ball o bé disposar-la amb butaques per gaudir dels diferents espectacles.

Durant la restauració de finals del segle XX es va incorporar el treball pictòric de Jordi Pedrola a la cúpula del cafè i al sostre del teatre.